DAP(I 核)、Alexa FluorR 488(ビメンチン)、Alexa FluorR 568(ラミン)、Alexa FluorR 594(チューブリン)、Alexa FluorR 633(アクチン)の5色で多重染色したHeLa 細胞


DAP(I 核)、Alexa FluorR 488(ビメンチン)、Alexa FluorR 568(ラミン)、Alexa FluorR 594(チューブリン)、Alexa FluorR 633(アクチン)の5色で多重染色したHeLa 細胞

DAP(I 核)、Alexa FluorR 488(ビメンチン)、Alexa FluorR 568(ラミン)、Alexa FluorR
594(チューブリン)、Alexa FluorR 633(アクチン)の5色で多重染色したHeLa 細胞

撮影ご協力:久留米大学医学部 皮膚科学教室 辛島正志先生